KontaktStyrelsens medlemmar

Marie Jensen

Skånes universitetssjukhus Region Skåne

Johan Aneljung

Västra Götalandsregionen Södra Älvsborg

Inga-Britt Andersson

Region Uppsala

Ulla Kullberg

Nötkärnan

Georg Palmquist

Region Stockholm

Johan Benson

Västra Götalandsregionen

Joakim Strand

Region Sörmland