7-SÄKs historia

7-Säk har sin bakgrund i branden vid S:t Eriks sjukhus 1975. Efter branden startades 1980 ett projekt med syftet att skriva en handbok om säkerhetsfrågor på sjukhus.

Säkerhetshandläggare vid sjukhus i Sverige kallades till ett seminarium för att tillsammans ta fram handboken. Seminariet uppskattades mycket av de medverkande och blev ett tillfälle för kollegor att utbyta erfarenheter. 

Liknande seminarier fortsatte att genomföras de kommande åren och den 27 augusti 1985 bildades Svensk förening för sjukhussäkerhet. 

Föreningen har efter sitt bildande bytt namn, från Svensk förening för sjukhussäkerhet till Svensk förening för sjukvårdssäkerhet. Sjukvård bedrivs inte enbart på sjukhus utan även på vårdcentraler, mottagningar m.m. 

Vad som har varit och är viktigt för föreningen är att 7-säk är en renodlade förening för dig som i ditt uppdrag arbetar med säkerhetsfrågor inom sjukvårdssektorn. Medlemskap i föreningen är därför inte öppet för kommersiella företag och konsulter.