KRISBEREDSKAP ELLER KRIGSBEREDSKAP?

Krisberedskap eller krigsberedskap?

För två veckor sedan avslutandes Folk och Försvars Rikskonferens 2024 där man avhandlade svensk försvars-och säkerhetspolitik. Budskapen från Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Micael Bydén, överbefälhavare vi Försvarsmakten var eniga om att kriget kan komma till Sverige och att vi måste vara beredda. Nu.

Carl-Oskar Bohlins tal på konferensen manade till aktion nu! Budskapet var tydligt till både kommuner och regioner:

”Ingen har mandat att vila på stället i väntan på andra. Alla har mandat att planera, att öva, att vidta åtgärder som höjer uthålligheten i sitt respektive ansvarsområde. ”

”Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi ”

”Är du chef på en myndighet?
Har ni en krigsorganisation?
Har ni definierat vilken verksam som måste respektive inte måste upprätthållas vid höjd beredskap?
Säkerställt säkerhetsskyddet?
Alternativ ledningsplatser?
Fungerande samverkan med resten av sektorerna?
Har ni slutit erforderliga avtal med frivilligorganisationer för att bemanna tillkommande uppgifter?”

”Har ni Krigsorganisation?
Trygghetspunkter?
Nödvattenplanering?
Redundant fördröjning av livsmedel, värme, el för omsorgsverksamheten?
Har ni frivillig resursgrupp?”

Här är länken till Carl-Oskar Bohlins anförande: ”Det kan bli krig i Sverige” – Minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) (youtube.com)

Micael Bydéns anförande handlade om att ”Rysslands krig är ett steg, inte ett slutmål”

Bydén inledde med en konkret fråga, som inte är retorisk. ”Vad innebär det för dig om set som inträffar i Ukraina händer här? Vad innebär det för våra befattningshavare? Tiden är inne att agera”

Här är länk till Micael Bydéns anförande: “Rysslands krig är ett steg, inte ett slutmål” – Överbefälhavare Micael Bydén (youtube.com)