Aktuellt: Offentliga nyheter

SÄKER VÅRDMILJÖ

Säker Vårdmiljös kunskapsnätverk vänder sig till dig som inom hälso- och sjukvård eller dess stödfunktioner arbetar med brand respektive hot & våld.

KONFERENS 2024 BLIR 26 – 27 SEPTEMBER

Save the date! Nästa konferens blir den 26 – 27 september 2024 i en region söderut.

PRESENTATIONER FRÅN KONFERENSEN 2023

Tack för ditt deltagande på konferensen i Uppsala.
Presentationer från föreläsarna på finns nu tillgängligt för dig som är medlem i 7-SÄK.

7-SÄK INTEGRITETSPOLICY

Svensk förening för sjukvårdssäkerhet 7-SÄK, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningens verksamhet. Vilket innebär hantering av medlemskap med tillhörande aktiviteter, föreningsadministration, publicering av material på hemsidan samt sociala medier och sammanställning av statistik och uppföljning. 7-SÄK har som uppgift: Att bland medlemmarna sprida kunskap om och verka för frågor rörande […]

PRESENTATIONER FRÅN VÅRKONFERENSEN

Presentationer från vårkonferensen finns nu tillgängliga för dig som medlem i 7-SÄK. Logga in på din medlemssida för att läsa mer.

7-SÄK VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

7-SÄK verksamhetsplan 2018-2020 är nu framtagen och faställd av styrelsen.Gå in via medlemssidan för att läsa mer.