Aktuellt: Offentliga nyheter

KONFERENS 2024 BLIR 26 – 27 SEPTEMBER I VARBERG

Nästa konferens blir den 26 – 27 september i vackra Varberg.

SÄKER VÅRDMILJÖ

Säker Vårdmiljös kunskapsnätverk vänder sig till dig som inom hälso- och sjukvård eller dess stödfunktioner arbetar med brand respektive hot & våld.

PRESENTATIONER FRÅN KONFERENSEN 2023

Tack för ditt deltagande på konferensen i Uppsala.
Presentationer från föreläsarna på finns nu tillgängligt för dig som är medlem i 7-SÄK.

7-SÄK INTEGRITETSPOLICY

Svensk förening för sjukvårdssäkerhet 7-SÄK, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningens verksamhet. Vilket innebär hantering av medlemskap med tillhörande aktiviteter, föreningsadministration, publicering av material på hemsidan samt sociala medier och sammanställning av statistik och uppföljning. 7-SÄK har som uppgift: Att bland medlemmarna sprida kunskap om och verka för frågor rörande […]

7-SÄK VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

7-SÄK verksamhetsplan 2018-2020 är nu framtagen och faställd av styrelsen.Gå in via medlemssidan för att läsa mer.