SÄKER VÅRDMILJÖ

Gå med i Säker Vårdmiljös kunskapsnätverk Brand och Hot & Våld

Kunskapsnätverken för Brand respektive Hot & Våld har kunskapsutveckling som syfte vänder sig till dig som inom hälso- och sjukvård eller dess stödfunktioner arbetar med fokus brandsäkerhet respektive hot och våld. Medlemskapet är kostnadsfritt och du blir inbjuden till kostnadsfria seminarier inom brand respektive hot och våld. Som medlem får du även tillgång till Kunskapsbanken där du i efterhand kan ta del av seminarierna samt tillgång till ett relevant nätverk. Här kan du utbyta erfarenheter och få ta del av ett lärande i branschen.

Om du vill läsa mer så är här länkar till Säker Vårdmiljös Kunskapsnätverk Brand och Kunskapsnätverk Hot & Våld